Trang chủTin tứcBài viếtVăn tế cụ Tiểu La Nguyễn Thành

HAPPY NEW YEAR 2021 - VẠN SỰ CÁT TƯỜNG

Văn tế cụ Tiểu La Nguyễn Thành

  • PDF.InEmail

 

VĂN TC  TIU LA NGUYN THÀNH

 

unnamed

 

 

     Sau khi cNguyn Thành hy sinh ngoài Côn đảo, nhiu đng chí ca Cnhư Phan  Châu, Hunh Thúc Kháng…đã viết nhiu bài văn, câu đi bày tlòng tiếc thương rt xúc động; trong đó, bài tưởng tiếc ca cSào Nam được đánh giá là mt tuyt tác (xin xem trước phn trích dn cui)

     Nhân dp knim 60 năm ngày thành lp ngôi trường được vinh dmang tên cTiLa, mt ln na, thy và trò trường Tiu La Thăng Bình thuc nhiu thế hxin dâng mt bài văn tưởng nim C; đồng thi mong ước qua bài này, hc sinh ca trường có thêm mt tư liu dnhvcuc đời ca bc chí sĩ cách mng đất Thăng Bình, Qung Namngười được lch sghi nhn có vai trò hết sc quan trng là " góp phn mmi cho các phong trào Duy Tân, đông Du trên đất Vit” đầu thế kXX.

     Bài này vn dng li mt shình nh biu cm (được in đậm) ca ngi cTiu La trong các bài tưởng nim ca các bc chí sĩ đã nêu trên vi mong mun chuyn ti đến hc sinh chân dung đẹp đẽ ca mt người con đất Thăng Bình, Qung Nam hết lòng vì nước vì dân và đã hy sinh chn lao tù gia bn bsóng gió

1. Hi ôi!

Thiên địa bt bình…

Phong vân vchí… (*)

Cơ tri nghiêng nga, nghĩa Cn vương ldin bc anh hùng
Vn nước chông chênh, bước phc quc ttường danh chí sĩ
đất hào hip sanh trang hào kit; cuc Duy Tân khai mthi cơ
Chn anh linh đỡ kanh tài; đường Nghĩa hi đắp bi chính khí
Tri Nam Thnh đón người tâm huyết: vch đường chli đông du
Hi Duy Tân mi bc cao minh: tho kế bàn mưu đại ngh!


2. Nhlinh xưa

Tp m nghiêm đường
Rng ngi tráng chí
Thông thuc sách thánh hin
Gii giang đường binh b
Khoa t Du (1885) kthi hương bhoãn, vquê nhà ttp dân binh
Năm Bính Thân (1886) thư Nghĩa hi gi mi, lên Tân Tnh đảm đương quân v
Lúc tiên phong tác chiến công đồn
Khi tp hu tch thu vũ khí
Tung hoành trn mc: khi La Nga, khi Eo Gió…vt vgian lao
Xuôi ngược vic binh: lúc Bình định, lúc Cm Thành … oai hùng tráng khí
Vây La Qua thành tnh: binh triu thua rt cco đầu
đánh Thu Bn hngun: gic Pháp chy kinh hn bt vía
Nhng tưởng
Khôi phc cõi b
Giúp an vương v
Nào ng:
bVit gian bt thn đánh úp, vào ngc đành n nhn chthi
ri Nam triu vi vã dàn hòa, ra tù vn ung dung rèn chí
Vy nên:
Vquê cũ lp sơn trang mt di, cùng dân nông chăm chút chuyn nhà nông
Gp bn xưa trao “sách mi” nhiu nơi, gi ksĩ nu nung hn chí sĩ!
Gitân thư đọc sm đọc hôm
Tìm thân hu đồng thanh đồng khí
Txét thy cuc dinh hoàn biến ci, chng thnào theo li hch Cn Vương!
Cùng xem qua thế châu Á đổi thay, phi tiến kp thi con đường chính tr!
Bao phen ôn ctri tân
Lm lúc lao tâm khtrí
Duyên knggp knhân xNgh, cùng bôn ba lp hi Duy Tân
Trao tân thư cho tân khách bn phương, mong tính toán kết liên đồng chí
Nhìn Nht Bn vng vàng nhMinh Tr, càng mun khai thông
Ngm Trung Hoa suy yếu bi lit cường, nhng mong g
Lp thương hi kinh doanh vì tchc, tuyn người tài du hc Phù Tang
Mhi công trù hoch vi công nhân, la kgii đúc rèn vũ khí.
Vch kế sách đưa Sào Nam ri nước, đường đông du nhtrí kanh hùng
Vng cơ mưu tôn Cường để lên đài, ngôi hi chda thế người chính v
Mt tay sp xếp chu toàn
Bao năm mit mài chun b
Nhng mong:
Bên ngoài ngoi vin nhiu nơi
Trong nước toàn dân mt ý
Quyết mt trn giành gươm vàng mnước, buc Lang Sa xếp giáp cun c
Liu mt phen đạp sóng bc ra khơi, cùng đông Á khai tâm mtrí. (1a)
Thế nhưng!
đại cuc bt thành
Lâm vòng lao lý
Vì ti “xúi gic kht thuế csưu
cùng ti “hô hào chn hưng dân khí
Lưới cường quyn ba sp: tht thế phi chu lưu đày
Thân hào kit hy sinh: sa cơ đành lâm vn bĩ (2a)
Côn Lôn u ám lao tù
Thnh Mmt mc


3.Than ôi!
Nhng tưởng nơi ttù sóng gió, bn gan kthng quay v
Nào ngcơn bo bnh bt thn, cướp mng người đi an trí
Sng gia lòng đồng bào
Chết trong tay đồng chí
Quê xcũ người thân mòn mi đợi, gic hương quan đành gi chn tha phương
Nước non xưa bn hu ngm ngùi trông, mng phc quc xin trao người hu chí
Bin Côn đảo đắp xây mthn thánh, sóng trùng dương réo gi tiếng chiêu hn
Mây Hi Vân nghi ngút khói tinh thành, núi Non Nước giăng thành bia bt h(1b)


4. Ôi thôi thôi!

Non nước gm hoa
Giang sơn hùng vĩ
đau đớn by hn bay trên cánh sóng, hc vàng bit du mưa ngun!
Não nùng thay thân gi gia mù khơi, mây trng còn in chp b!
Ôi!
Mt khúc ngm ngùi
My dòng kl
Tiếc thương người cu nước, hãy còn nghe hai chvá tri
Tưởng nhớ đấng anh hùng, như còn thy đôi tay tế thế (2b)
Nay!
Thy trò trường Tiu La chúng tôi:
Lp trước lp sau
Người còn kngh
Noi gương hào kit: dst lòng son
Ni bước anh linh: thành tâm chánh ý
đồng lòng dâng nén tâm hương
Cung chiêu anh hn chí sĩ
Kính bút
đình Cương
(cu giáo viên 1975-1979)

 Trích dn:

(*) Dn nhp tcâu thơ ca cTiu La Thiên địa bt bình nan bế khu/ Phong vân vchí thmai đầu” ( Tm dch ý: Tri đất bt bình khó ngm ming/ Thi cơ chưa đến hãy n mình)

1a,1b:
Trích tcác câu trong bài ai điếu ca cPhan Bi Châu khóc cTiu La Mây Hi Vân mmt bóng gươm vàng; Bể đà Nng chp chn cơn sóng bc” và “ Côn Lôn đảo đắpxây mthn thánh, tiếng chiêu hn ba vn sóng chung quanh/ i Vân quan nghi ngút khói tinh thành, bia bt hmy hàng non giăng du”.

2a,2b:
Trích ý và trích li tcác câu đối tưởng nim Tiu La ca cHunh Thúc Kháng Lưới cường quyn ba sp xung người khôn/ Thân hào kit hy sinh vì sóng d” và “Hai mươi năm ging trái vn còn, nào kinh tế, nào quân l, nào bí mt vn động gia, trăm ln un chng cong; đời cu bui tân, vtrí nghim nhiên giành mt chiếu/ đôi ba bn rut rà thân thiết, ksang đông, người sang Tây, kli cùng hoang đày đọa; mt ngày kia vnước, đỡ sau vùa trước, tin trình bun ni thiếu hai tay”cùng trích ý t2 câu chHán trong bài thơ vĩnh quyết ca cTiu LaBthiên vô lc, đàm thiên d/ Tế thế phi tài, tthế nan” (“Vá tri thiếu sc bàn nghe d/ Cu thế không tài tránh ở đâu?” - cHunh Thúc Kháng dch)

 


Tin cũ hơn:

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Giới thiệu trường bằng Flycam

Ủng hộ quỹ học bổng Tiểu La

 

1. Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt : 10.000.000 đồng

2. Công ty Bảo Việt Quảng Nam : 1.000.000 đồng

3. Trường Đại học Duy Tân : 1.400.000 đồng

4. Cựu học học trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 60.000.000 đồng

5. Cựu học sinh lớp 12A3 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 5.000.000 đồng

6. Lê Hữu Nhâm, cựu học sinh lớp 12B1 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 15.000.000 đồng

7. Trần Thị Lệ, cựu học sinh lớp 12A2 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 10 bộ áo dài

8. Phan Công Mười, cựu học sinh lớp 12A1 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 10 bộ đồng phục nam

9. Cựu học học trường THPT Tiểu La, niên khóa 1989 - 1991 : 4.000.000 đồng

10. Cựu học sinh trường THPT Tiểu La, niên khóa 1989 - 1992: 10.000.000 đồng.

----------------------------------------------------

Tổng cộng : 106.400.000 đồng

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Hội khuyến học nhà trường xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng, tình cảm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và Cựu học sinh trường THPT Tiểu La. Chúc các anh, chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt !

                                              Hiệu trưởng

                                             Bùi Cao Vân

----------------------------------------------------

Tài khoản ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài :
Tên: Trường THPT Tiểu La
Số TK: 4200215040652
Tại ngân hàng Agribank Quảng Nam.

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

day-hoc-qrt

 elearning vnedu

 thkn

vnedu

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 137
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 80420
Hiện có 6 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 TS. Bùi Cao Vân Hiệu trưởng 0905374199 buicaovan@gmail.com
2 Th.s Nguyễn Tấn Lượng Phó Hiệu trưởng 0905466485 tanluong@gmail.com
3 Th.s Phan Thị Thanh Hiền Phó Hiệu trưởng 0919901789 phanhiensgd@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phan Thanh Thịnh Tổ trưởng VP 0905999141 thanhthinhtbqn@gmail.com
2 Nguyễn Thị Nga Nhân viên y tế 0935179009 ngatieula@gmail.com
3 Lê Đức Nhã Nhân viên bảo vệ 0914735905
4 Nguyễn Văn Cận Nhân viên bảo vệ 0903025422
5 Mai Thị Cẩm Lai Nhân viên phục vụ 0906426184
6 Lê Thị Linh Nhân viên Văn thư - Giáo vụ 0396907432 linh89tieula@gmail.com