TRƯỜNG THPT TIỂU LA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/10/2021 đến ngày:31/10/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/8

Lớp trực ban: 12/8

Hai 25/10Lên lớp.
07h30: Họp cấp ủy Chi bộ.
16h15: Họp Chi bộ
14h00: Dạy bồi dưỡng HSG 12.
Ba 26/10Lên lớp.Lên lớp.
Dạy ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 7.
Tư 27/10Lên lớp.Lên lớp.
Năm 28/10Lên lớp.Lên lớp.
Dạy ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 7.
Sáu 29/10Lên lớp.Lên lớp.
Bảy 30/10Lên lớp.Lên lớp.
CN 31/10