Lịch công tác tuần Trường THPT Tiểu La
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:14/6/2021 đến ngày:20/6/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 14/6
Ba 15/6- Ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 1 (07h00).
Tư 16/6
Năm 17/6- Ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 1 (07h00).
Sáu 18/6
Bảy 19/6- Ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 1 (07h00).
CN 20/6