Lịch công tác tuần Trường THPT Tiểu La
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/3

Lớp trực ban: 10/3

Hai 21/9- Trực chào cờ: 12/2, 10/3.
- Lên lớp.
- 07h30: Tổ chức phát động, tuyên truyền an toàn giao thông.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn Tổ TD-QPAN, tổ VP.
Ba 22/9- 08h00: Hội nghị chuyên môn Tổ Lý - CN.
- Lên lớp.
- 08h00: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn giáo dục tỉnh (T. Vân, T. Quang).
- 14h00: Hội nghị chuyên môn Tổ Toán - Tin.
- Lên lớp.
Tư 23/9- 08H00: Hội nghị chuyên môn Tổ Hóa - Sinh.
- Lên lớp.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn Tổ Ngữ văn.
- 13h30: Họp Huyện ủy (T. Vân).
- Lên lớp.
Năm 24/9- 08h00: Hội nghị chuyên môn Tổ Ngoại ngữ.
- Lên lớp.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn Tổ Sử - Địa - GDCD.
- Lên lớp.
Sáu 25/9- Lên lớp. - Lên lớp.
Bảy 26/9- 07h30: Họp PHHS khối sáng.- 14h00: Họp PHHS khối chiều.
CN 27/9