Lịch công tác tuần Trường THPT Tiểu La
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/9

Lớp trực ban: 12/9

Hai 1/11Tiết 1: Lên lớp.
Tiết 2: Chào cờ.
Tiết 3, 4,5: Lên lớp.
9h30: Họp liên tịch.
13hh00: Họp HĐSP.
14h00 -> 17h00: Dạy bồi dưỡng HSG 12, Olympic 10, 11.
Ba 2/11Lên lớp.Lên lớp.
Dạy ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 7.
Tư 3/11Lên lớp.Lên lớp.
Năm 4/11Lên lớp.Lên lớp.
Dạy ôn thi tốt nghiệp THPT từ tiết 7.
Sáu 5/11Lên lớp.Lên lớp.
Bảy 6/11Lên lớp.Lên lớp.
CN 7/11Tổ chức thi vòng loại tài năng âm nhạc.