Trang chủTin tứcBài viếtVăn tế cụ Tiểu La Nguyễn Thành

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024 !

 

Văn tế cụ Tiểu La Nguyễn Thành

  • PDF.InEmail

 

VĂN TC  TIU LA NGUYN THÀNH

 

unnamed

 

 

     Sau khi cNguyn Thành hy sinh ngoài Côn đảo, nhiu đng chí ca Cnhư Phan  Châu, Hunh Thúc Kháng…đã viết nhiu bài văn, câu đi bày tlòng tiếc thương rt xúc động; trong đó, bài tưởng tiếc ca cSào Nam được đánh giá là mt tuyt tác (xin xem trước phn trích dn cui)

     Nhân dp knim 60 năm ngày thành lp ngôi trường được vinh dmang tên cTiLa, mt ln na, thy và trò trường Tiu La Thăng Bình thuc nhiu thế hxin dâng mt bài văn tưởng nim C; đồng thi mong ước qua bài này, hc sinh ca trường có thêm mt tư liu dnhvcuc đời ca bc chí sĩ cách mng đất Thăng Bình, Qung Namngười được lch sghi nhn có vai trò hết sc quan trng là " góp phn mmi cho các phong trào Duy Tân, đông Du trên đất Vit” đầu thế kXX.

     Bài này vn dng li mt shình nh biu cm (được in đậm) ca ngi cTiu La trong các bài tưởng nim ca các bc chí sĩ đã nêu trên vi mong mun chuyn ti đến hc sinh chân dung đẹp đẽ ca mt người con đất Thăng Bình, Qung Nam hết lòng vì nước vì dân và đã hy sinh chn lao tù gia bn bsóng gió

1. Hi ôi!

Thiên địa bt bình…

Phong vân vchí… (*)

Cơ tri nghiêng nga, nghĩa Cn vương ldin bc anh hùng
Vn nước chông chênh, bước phc quc ttường danh chí sĩ
đất hào hip sanh trang hào kit; cuc Duy Tân khai mthi cơ
Chn anh linh đỡ kanh tài; đường Nghĩa hi đắp bi chính khí
Tri Nam Thnh đón người tâm huyết: vch đường chli đông du
Hi Duy Tân mi bc cao minh: tho kế bàn mưu đại ngh!


2. Nhlinh xưa

Tp m nghiêm đường
Rng ngi tráng chí
Thông thuc sách thánh hin
Gii giang đường binh b
Khoa t Du (1885) kthi hương bhoãn, vquê nhà ttp dân binh
Năm Bính Thân (1886) thư Nghĩa hi gi mi, lên Tân Tnh đảm đương quân v
Lúc tiên phong tác chiến công đồn
Khi tp hu tch thu vũ khí
Tung hoành trn mc: khi La Nga, khi Eo Gió…vt vgian lao
Xuôi ngược vic binh: lúc Bình định, lúc Cm Thành … oai hùng tráng khí
Vây La Qua thành tnh: binh triu thua rt cco đầu
đánh Thu Bn hngun: gic Pháp chy kinh hn bt vía
Nhng tưởng
Khôi phc cõi b
Giúp an vương v
Nào ng:
bVit gian bt thn đánh úp, vào ngc đành n nhn chthi
ri Nam triu vi vã dàn hòa, ra tù vn ung dung rèn chí
Vy nên:
Vquê cũ lp sơn trang mt di, cùng dân nông chăm chút chuyn nhà nông
Gp bn xưa trao “sách mi” nhiu nơi, gi ksĩ nu nung hn chí sĩ!
Gitân thư đọc sm đọc hôm
Tìm thân hu đồng thanh đồng khí
Txét thy cuc dinh hoàn biến ci, chng thnào theo li hch Cn Vương!
Cùng xem qua thế châu Á đổi thay, phi tiến kp thi con đường chính tr!
Bao phen ôn ctri tân
Lm lúc lao tâm khtrí
Duyên knggp knhân xNgh, cùng bôn ba lp hi Duy Tân
Trao tân thư cho tân khách bn phương, mong tính toán kết liên đồng chí
Nhìn Nht Bn vng vàng nhMinh Tr, càng mun khai thông
Ngm Trung Hoa suy yếu bi lit cường, nhng mong g
Lp thương hi kinh doanh vì tchc, tuyn người tài du hc Phù Tang
Mhi công trù hoch vi công nhân, la kgii đúc rèn vũ khí.
Vch kế sách đưa Sào Nam ri nước, đường đông du nhtrí kanh hùng
Vng cơ mưu tôn Cường để lên đài, ngôi hi chda thế người chính v
Mt tay sp xếp chu toàn
Bao năm mit mài chun b
Nhng mong:
Bên ngoài ngoi vin nhiu nơi
Trong nước toàn dân mt ý
Quyết mt trn giành gươm vàng mnước, buc Lang Sa xếp giáp cun c
Liu mt phen đạp sóng bc ra khơi, cùng đông Á khai tâm mtrí. (1a)
Thế nhưng!
đại cuc bt thành
Lâm vòng lao lý
Vì ti “xúi gic kht thuế csưu
cùng ti “hô hào chn hưng dân khí
Lưới cường quyn ba sp: tht thế phi chu lưu đày
Thân hào kit hy sinh: sa cơ đành lâm vn bĩ (2a)
Côn Lôn u ám lao tù
Thnh Mmt mc


3.Than ôi!
Nhng tưởng nơi ttù sóng gió, bn gan kthng quay v
Nào ngcơn bo bnh bt thn, cướp mng người đi an trí
Sng gia lòng đồng bào
Chết trong tay đồng chí
Quê xcũ người thân mòn mi đợi, gic hương quan đành gi chn tha phương
Nước non xưa bn hu ngm ngùi trông, mng phc quc xin trao người hu chí
Bin Côn đảo đắp xây mthn thánh, sóng trùng dương réo gi tiếng chiêu hn
Mây Hi Vân nghi ngút khói tinh thành, núi Non Nước giăng thành bia bt h(1b)


4. Ôi thôi thôi!

Non nước gm hoa
Giang sơn hùng vĩ
đau đớn by hn bay trên cánh sóng, hc vàng bit du mưa ngun!
Não nùng thay thân gi gia mù khơi, mây trng còn in chp b!
Ôi!
Mt khúc ngm ngùi
My dòng kl
Tiếc thương người cu nước, hãy còn nghe hai chvá tri
Tưởng nhớ đấng anh hùng, như còn thy đôi tay tế thế (2b)
Nay!
Thy trò trường Tiu La chúng tôi:
Lp trước lp sau
Người còn kngh
Noi gương hào kit: dst lòng son
Ni bước anh linh: thành tâm chánh ý
đồng lòng dâng nén tâm hương
Cung chiêu anh hn chí sĩ
Kính bút
đình Cương
(cu giáo viên 1975-1979)

 Trích dn:

(*) Dn nhp tcâu thơ ca cTiu La Thiên địa bt bình nan bế khu/ Phong vân vchí thmai đầu” ( Tm dch ý: Tri đất bt bình khó ngm ming/ Thi cơ chưa đến hãy n mình)

1a,1b:
Trích tcác câu trong bài ai điếu ca cPhan Bi Châu khóc cTiu La Mây Hi Vân mmt bóng gươm vàng; Bể đà Nng chp chn cơn sóng bc” và “ Côn Lôn đảo đắpxây mthn thánh, tiếng chiêu hn ba vn sóng chung quanh/ i Vân quan nghi ngút khói tinh thành, bia bt hmy hàng non giăng du”.

2a,2b:
Trích ý và trích li tcác câu đối tưởng nim Tiu La ca cHunh Thúc Kháng Lưới cường quyn ba sp xung người khôn/ Thân hào kit hy sinh vì sóng d” và “Hai mươi năm ging trái vn còn, nào kinh tế, nào quân l, nào bí mt vn động gia, trăm ln un chng cong; đời cu bui tân, vtrí nghim nhiên giành mt chiếu/ đôi ba bn rut rà thân thiết, ksang đông, người sang Tây, kli cùng hoang đày đọa; mt ngày kia vnước, đỡ sau vùa trước, tin trình bun ni thiếu hai tay”cùng trích ý t2 câu chHán trong bài thơ vĩnh quyết ca cTiu LaBthiên vô lc, đàm thiên d/ Tế thế phi tài, tthế nan” (“Vá tri thiếu sc bàn nghe d/ Cu thế không tài tránh ở đâu?” - cHunh Thúc Kháng dch)

 


Tin cũ hơn:

Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2023-2024Ủng hộ quỹ học bổng Tiểu La

 

1. Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt : 10.000.000 đồng

2. Công ty Bảo Việt Quảng Nam : 1.000.000 đồng

3. Trường Đại học Duy Tân : 1.400.000 đồng

4. Cựu học học trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 60.000.000 đồng

5. Cựu học sinh lớp 12A3 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 5.000.000 đồng

6. Lê Hữu Nhâm, cựu học sinh lớp 12B1 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 15.000.000 đồng

7. Trần Thị Lệ, cựu học sinh lớp 12A2 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 10 bộ áo dài

8. Phan Công Mười, cựu học sinh lớp 12A1 trường THPT Tiểu La, niên khóa 1997 - 2000 : 10 bộ đồng phục nam

9. Cựu học học trường THPT Tiểu La, niên khóa 1989 - 1991 : 4.000.000 đồng

10. Cựu học sinh trường THPT Tiểu La, niên khóa 1989 - 1992: 10.000.000 đồng.

----------------------------------------------------

Tổng cộng : 106.400.000 đồng

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Hội khuyến học nhà trường xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng, tình cảm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và Cựu học sinh trường THPT Tiểu La. Chúc các anh, chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt !

                                              Hiệu trưởng

                                             Bùi Cao Vân

----------------------------------------------------

Tài khoản ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài :
Tên: Trường THPT Tiểu La
Số TK: 4200215040652
Tại ngân hàng Agribank Quảng Nam.

Chất lượng mũi nhọn

Kết quả Học sinh giỏi 12 và Olympic 10, 11 cấp Tỉnh Năm học 2020 - 2021 :

 

1. Võ Thị Phương Diễm, giải Nhất môn Ngữ văn học sinh giỏi  lớp 12 cấp tỉnh.

2. Đinh Thị Quý Thiên, giải Nhất môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

3. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, giải Nhất môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

4. Trần Thị Thảo Nguyên, giải Nhất môn Sinh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

5. Võ Trung Hiếu, Huy chương vàng môn Toán Olympic 10 cấp tỉnh.

6. Huỳnh Danh Thái, Huy chương vàng môn Toán Olympic 10 cấp tỉnh.

7. Đặng Ngọc Nhân, Huy chương vàng môn Vật lý Olympic 10 cấp tỉnh.

8. Phan Vũ Bảo Hân, Huy chương vàng môn Tiếng Anh Olympic 10 cấp tỉnh.

9. Phan Thị Bảo Trân, Huy chương vàng môn Tiếng Anh Olympic 10 cấp tỉnh.

10. Nguyễn Tuấn Hưng, Huy chương vàng môn Vật lý Olympic 11 cấp tỉnh.

11. Đinh Như Ngọc, Huy chương vàng môn Ngữ văn Olympic 11 cấp tỉnh.

12. Nguyễn Quang Huy, Huy chương vàng môn Tiếng Anh Olympic 11 cấp tỉnh.

13. Phan Thị Thảo Trinh, giải Nhì môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

14. Dương Đình Hạ Uyên, giải Nhì môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

15. Nguyễn Quang Huy, giải Nhì môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

16. Nguyễn Thị Thanh Thảo, giải Nhì môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

17. Lê Thiện Yến My, giải Nhì môn Vật lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

18. Nguyễn Thanh Trúc, giải Nhì môn Sinh học học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

19. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, giải Nhì môn Hóa học học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

20. Đặng Huỳnh Nhật Vy, giải Nhì môn Địa lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

21. Đinh Thị Ly Ly, Huy chương bạc môn Hóa học Olympic 10 cấp tỉnh.

22. Võ Thị Ý Nhi, Huy chương bạc môn Hóa học Olympic 10 cấp tỉnh.

23. Trần Nguyễn Kiều Oanh, Huy chương bạc môn Tiếng Anh Olympic 10 cấp tỉnh.

24. Mai Xuân Trí, Huy chương bạc môn Tin học Olympic 10 cấp tỉnh.

25. Trần Ngọc Châu, Huy chương bạc môn Sinh học Olympic 11 cấp tỉnh.

26. Trương Tâm, Huy chương bạc môn Sinh học Olympic 11 cấp tỉnh.

27. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Huy chương bạc môn Tiếng Anh Olympic 11 cấp tỉnh.

28. Dương Đình Hoàng, Huy chương bạc môn Lịch sử Olympic 11 cấp tỉnh.

29. Lê Ngọc Bảo Minh, Huy chương bạc môn Tin học Olympic 11 cấp tỉnh.

30. Phan Trần Ngọc Hân, giải Ba môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

31. Phan Thị Phượng Hằng, giải Ba môn Toán học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

32. Phan Thị Thảo Ly, giải Ba môn Vật lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

33. Nguyễn Thị Thảo Ly, giải Ba môn Sinh học học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

34. Nguyễn Thị Ngọc An, giải Ba môn Sinh học học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

35. Nguyễn Phương Hạnh Trân, giải Ba môn Lịch sử học học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

36. Ngô Vũ Hoàng Ngân, Huy chương đồng môn Sinh học Olympic 10 cấp tỉnh.

37. Thái Như Ngọc, Huy chương đồng môn Ngữ văn Olympic 10 cấp tỉnh.

38. Nguyễn Trúc Lam, Huy chương đồng môn Ngữ văn Olympic 10 cấp tỉnh.

39. Nguyễn Trang Ny, Huy chương đồng môn Lịch sử Olympic 10 cấp tỉnh.

40. Lê Phương Uyên, Huy chương đồng môn Địa lý sử Olympic 10 cấp tỉnh.

41. Nguyễn Đức Khôi Nguyên, Huy chương đồng môn Tin học Olympic 10 cấp tỉnh.

42. Mai Chí Vĩ, Huy chương đồng môn Toán Olympic 11 cấp tỉnh.

43. Dương Văn Sơn, Huy chương đồng môn Toán Olympic 11 cấp tỉnh.

44. Võ Thị Diễm Kiều, Huy chương đồng môn Vật lý Olympic 11 cấp tỉnh.

45. Nguyễn Hữu Quốc Huy, Huy chương đồng môn Hóa họcn Olympic 11 cấp tỉnh.

46. Châu Anh Thư, Huy chương đồng môn Ngữ văn Olympic 11 cấp tỉnh.

47. Phạm Thị Tường Vy, Huy chương đồng môn Lịch sử Olympic 11 cấp tỉnh.

48. Trương Thị Thủy Tiên, Huy chương đồng môn Địa lý Olympic 11 cấp tỉnh.

49. Ngô Phan Gia Bảo, Huy chương đồng môn Tin học Olympic 11 cấp tỉnh.

50. Mai Trần Khương Duy, giải Khuyến khích môn Toán học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

51. Phan Chí Công, giải Khuyến khích môn Toán học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

52. Phan Thành Ngân, giải Khuyến khích môn Vật lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

53. Lê Công Gia Huy, giải Khuyến khích môn Vật lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

54. Nguyễn Hữu Học, giải Khuyến khích môn Tin học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

55. Trần Thị Thu Sương, giải Khuyến khích môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

56. Nguyễn Thị Thương, giải Khuyến khích môn Lịch sử học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

57. Lê Bùi Tố Trinh, giải Khuyến khích môn Hóa học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

58. Phan Trần Bảo Hân, giải Khuyến khích môn Địa lý học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

----------------------------------------------------

 

- HSG 12 cấp tỉnh xếp vị thứ 5 toàn đoàn; nhất đồng đội môn Tiếng Anh; Ba đồng đội môn Ngữ Văn, thứ tư đồng đội môn Sinh học. Tổng số 27 giải: 04 giải Nhất (02 Văn, 01 Tiếng Anh, 01 Sinh); 08 giải Nhì (03 Tiếng Anh, 01 Văn, 01 Lý, 01 Hóa, 01 Sinh, 01 Địa); 06 giải Ba (01 Toán, 01 Lý, 02 Sinh, 01 Sử, 01 Anh); 09 KK (02 Lý, 02 Toán, 01 Hóa, 01 Sử, 01 Địa, 01 Tin, 01 Văn).

- Olympic 10, 11 xếp vị thứ nhất đồng đội bộ môn Tiếng Anh 10, nhì đồng đội môn Toán 10 và đạt 31 huy chương: 08 HCV, 09 HCB, 14 HCĐ. Cụ thể:

+ Olympic 10: 15 huy chương: 05 HCV (02 Tiếng Anh, 02 Toán, 01 Vật lý), 04 HCB (01 Tiếng Anh, 02 Hóa, 01 Tin), 06 HCĐ (01 Sinh, 02 Văn, 01 Sử, 01 Địa, 01 Tin)

+ Olympic 11: 16 huy chương: 03 HCV (01 Tiếng Anh, 01 Lý, 01 Văn), 05 HCB (01 Tiếng Anh, 02 Sinh, 01 Sử, 01 Tin), 08 HCĐ (02 Toán, 01 Vật lý, 01 Hóa, 01 Văn, 01 Sử, 01 Địa, 01 Tin).

- Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: 01 HCV môn đường kinh cự ly chạy 800m; HCĐ môn bóng rổ Nam; HCĐ môn bóng rổ Nữ.

-------------------------------------------

 

 

 

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

day-hoc-qrt

 elearning vnedu

 thkn

 thitructuyen

padmoi

vnedu

Hiện có 17 khách Trực tuyến

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 298
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 382569

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1

TS. Bùi Cao Vân

van copy copy copy

Hiệu trưởng 0905374199 buicaovan@gmail.com
2

Th.s Nguyễn Tấn Lượng

 LUONG

 

Phó Hiệu trưởng 0905466485 tanluong@gmail.com

Nguyễn Viết Trung

Trungmoi

Phó Hiệu trưởng 0905.316.906 1978trung@gmail.com

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phan Thanh Thịnh Tổ trưởng VP 0905999141 thanhthinhtbqn@gmail.com
2 Bùi Cao Vân Hiệu trưởng 0905.374.199 buicaovan@gmail.com
3 Trần Thị Bích Thảo Nhân viên Thư viện + Thủ quỹ 0973452876
4 Nguyễn Hồ Công Huy Nhân viên CNTT 0917.355.967 huyldld@gmail.com
5 Lê Thị Linh Nhân viên Văn thư - Giáo vụ 0396907432 linh89tieula@gmail.com
6 Lê Đức Nhã Nhân viên bảo vệ 0914735905
7 Nguyễn Văn Cận Nhân viên bảo vệ 0903025422
8 Mai Thị Cẩm Lai Nhân viên phục vụ 0906426184